проф. м-р Стефан Јакимовски Факултет за дизајн и мултимедија

 • Функција: Дизајн
 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Предмети од областа на графичкиот дизајн
Службен емаил: stefan.jakimovski@fon.edu.mk
 

Кратка биографија:

Училиште за применета уметност(У.П.У “Лазар Личеновски” )-Скопје оддел графика

 По завршување на средното образование се запишува на Факултетот за ликовни уметности Ф.Л.У-Скопје- Уневерзитет Кирил и Методиј, на графичкиот отсек (насока графички дизајн) оддел  во класата на проф. м-р  Димитар Малиданов, кај истиот професор завршува и постдипломски студии во 2008 година на тема Мултимедијален пристап во графиката (Графичкиот израз и мултимедијалното дизајнирање и проткајување на ликовните медиуми) . Активен член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија-ДЛУМ, Друштвото на ликовни уметници на Куманово-ДЛУК.

 

 

Излагачка активност:

 

 

 • 2000 год.Балкански младински фестивал,Литохоро-Грција

 

 • 2001 год. Меѓународна изложба на графика(Сува игла),Ужице-Р.Србија

 

 • 2001 год. Меѓународна изложба на мала графика,Тетово-Р.Македонија

 

 • 2001 год.Меѓународна изложба на слики и графики,Темпи-Аризона-САД

 

 • 2002 год.Меѓународна изложба на мала графика, Велес-Р.Македонија

 

 • 2003 год. Меѓународна изложба на графика(сува игла)Ужице-Р.Србија

 

 • 2003 год. Изложба на Фондацијата Драгутин Аврамовски-Гуте,ФЛУ-Скопје-Р.Македонија

 

 • 2003 год.Меѓународно биенале на мала графика,Тетово-Р.Македонија

 

 • 2004 год.Меѓународна изложба на графика(сува игла)Ужице-Р.Србија

 

 • 2004 год.Изложба на Фондацијата Драгутин Аврамовски-Гуте,ФЛУ-Скопје-Р.Македонија

 

 • 2004 год.Кумановски графичари,Куманово,Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2005 год.Меѓународна графичка изложба,Каиро(Гиза)-Египет

 

 • 2005 год.Меѓународно биенале на мала графика,Тетово-Р.Македонија

 

 • 2005 год. Кумановски ликовни уметници- Куманово,Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2005 год. Изложба на новопримени членови на ДЛУМ-Скопје-Р.Македонија

 

 • 2005 год.Републичка изложба на уметничка фотографија,Скопје-Р.Македонија

 

 • 2006 год. Трет интернационален симпозиум на сликарство - Let’s talk about
 • imigration-Патра-Р.Грција(Софија-Р.Бугарија,Њу јорк-САД)

 

 • 2006 год.Кумановски графичари,Куманово Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2006 год.Кумановски графичари,Њу јорк-САД

 

 • 2006 год. Одбрана на дипломска работа на тема:”Динамички игри”,Сули Ан,Скопје.Р.Македонија

 

 • 2006 год. Меѓународен ликовен симпосиум-The  Wrong... We didnt’dare-Патра,Солун и Атина-Р.Грција

 

 • 2007 год.Меѓународна ликовна колонија Пелинце,Куманово-Р.Македонија

 

 • 2007 год.Меѓународен ликовен симпозиум,Диакопто-Р.Грција

 

 • 2007 год.Интернационална изложба Солун - Р.Грција

 

 • 2007 год.Меѓународно биенале на мала графика,Тетово-Р.Македонија

 

 • 2007год.Меѓународна изложба на графика(сува игла)Ужице-Р.Србија

 

 • 2007 год.Кумановски ликовни уметници- Куманово Св.Николе, Битола, Скопје,      Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2008 год.Мала графика ДЛУМ,Скопје Р.Македонија

 

 • 2008 год.Интернационално графичко триенале,Варшава-Р.Полска

 

 • 2008 год.Изложба на “Стрелци 21.12” МСУ,Скопје-Р.Македонија

 

 • 2008 год.Чифте Амам одбрана на магистерска теза на тема – Мултимедијален пристап во графиката (Графичкиот израз и мултимедијалното дизајнирање и проткајување на ликовните медиуми)

 

 

 • 2009 год. Меѓународна графичка изложба,Суботица-Р.Србија

 

 • 2009 год. Самостојна изложба на тема –“Мултимедијални игри”.Куманово-Р.Македонија

 

 • 2009 год. Кумановски ликовни уметници- Куманово Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2009 год. Кумановски графичари,Куманово Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2009 год. Изложба на “Стрелци21.12” МСУ,Скопје-Р.Македонија

 

 • 2009 год.Самостојна изложба Куманово-Р.Македонија ,

 

 • 2009 год.Меѓународна изложба на графика,Суботица-Србија

 

 • 2010 год.Самостојна изложба –МКЦ-(младиснки културен центар)Скопје-Р.Македонија

 

 • 2011 год.Трет интернационален научно-уметнички симпозиум,Патра-Грција

 

 • 2011 год.Фабрика на знаење,тим лидер(креирање на креативна кампања) Грозд-Струмица

 

 • 2011 год.Интернационален сумпозиум на сликарство, Патра-Грција

 

 • 2012 год.Кумановски ликовни уметници,Куманово-Р.Македонија

 

 • 2012 год. Фабрика на знаење-креативен ментор (креирање на креативна кампања)ОНЕ-Телеком

 

 • 2013 год.Групна изложба-галерија КО-РА Скопје-Македонија,Сплит-Задар-Хрватска

 

 • 2013 год Кумановски графичари-Куманово Куманово Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2013 год.Кумановски ликовни уметници,Куманово-Р.Македонија

 

 • 2013 год. Фабрика на знаење-креативен ментор (креирање на креативна кампања) НЛБТБ- Тутунска банка

 

 • 2014 год. Интернационален семинар Предавања за холокауст: Педагошките предизвици и едукативните можности,Битола-Р.Македонија

 

 • 2014 год. Интернационална работилница (книги и графики)Буштен-Романиа

 

 • 2014 год. Изложба-музеј на холкаустот,Скопје -Р.Македонија

 

 • 2014 год Фабрика на знаење-креативен ментор (креирање на креативна кампања)ЕВН

 

 • 2014 год Групна изложба-галерија КО-РА Скопје-Македонија

 

 • 2014 год. Уметничка недела Букурешт-Фокус на Македонија,Букурешт-Романиа

 

 • 2015 год Кумановски ликовни уметници-Куманово-Македонија

 

 • 2015 год Ликовна колонија-Мултимедијален центар Карпино-Куманово-Македонија

 

 • 2015 год XVII Меѓународни графички биенале-Ужице-Србија

 

 • 2015 год Кумановски графичари-Куманово-Св.Николе,Струмица, Кратово- Р.Македонија

 

 • 2015 год.Ликовна колонија-ЈУ Народни Универзитет-Врање-Србија

 

 • 2016 год Групна изложба-Корени,порти,портали,патишта и патокази-Риека-Хрватска

 

 • 2016 год Самостојна изложба”Мостови’’Уметничка галерија и Музеј-Куманово-Македонија

 

 • 2016 год Групна изложба Бели мугри галерија КО-РА-Скопје-Македонија

 

 • 2016 год Групна изложба-Дворец Тракоскан-Хрватска

 

 • 2016 год Групна изложба-Кумановски ликовни уметници-Уметничка галерија Куманово-Македонија

 

 • 2017 год Меѓународни триенале на графики-Ливно-Босна и Херцеговина

 

 • 2017 год Меѓународна ликовна колонија-Нови кнежевац-Србија

 

 

 

 

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА:

 

 • Меѓународна награда на интернационален фестивал,Литохото-Р.Грција

 

 • Трет интернационален симпозиум на сликарство-Патра-Грција

 

 • 1st International symposium of paintthing-Diakopto

 

 • 1st art&science international festival Greece

 

 • 43.Likovni susreti-umetnicka grafika I savremeni mediji

 

 • Memento Achaia Clauss

 

 • Меморијален центар на холокаустот на евреите од Македонија

 

 • Член на жири комисија за ликовен конкурс-Музеј на Холкауст

 

 

 

 

 

Дополнителни функции:

Претседател на комисја за евалуација

Претседател на комисија за признавање на испити

Претседател на комсија за еквиваленција

Член на комисија за акредитација на нови студиски програми

Прествник на ФДМ во координативно тело за упис на нови студенти

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?