X
press enter »
MK
EN
проф. м-р Стефан Јакимовски
Факултет за дизајн и мултимедија

Функција: Дизајн
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Училиште за применета уметност(У.П.У “Лазар Личеновски” )-Скопје оддел графика. По завршување на средното образование се запишува на Факултетот за ликовниуметности Ф.Л.У-Скопје- Универзитет Кирил и Методиј, на оддел графика (насока графички дизајн) во класата на проф. м-р Димитар Малиданов, кај истиот
професор завршува и постдипломски студии во 2008 година на тема „Мултимедијален пристап во графиката (Графичкиот израз и мултимедијалното
дизајнирање и проткајување на ликовните медиуми“. Активен член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија-ДЛУМ, Друштвото на ликовни уметници на
Куманово-ДЛУК. Фото кино клуб “Козјак”.
Редовен професор е на Факултетот за дизајн и мултимедија при АУЕ-ФОН Универзитет и основач на катедрата за графички дизајн на истиот факултет.
Гостински предававања-Балкански универзитет-Скопје, Универзитет Мајка Тереза Скопје. Предава предмети од областа на графика,графички дизајн и друго.

Предмети кои ги предава/л:

Основи на графички дизајн, Графички дизајн 1, Графички дизајн 2, Дизајн на плакат,Креирање на корпоративен идентитет,Подготовка за печат,Компјутерски алатки,Основи на типографија,Типографија...

Дизајн на леј-аут,Графички дизајн 4, Експериментална типографија, Графички дизајн- напредно ниво 1, Графички техники, Графички дизајн 3

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Над дваесетина дипломски и магистерски трудови на теми и области од графичкиот дизајн(корпоративен дизајн,лого,илистрација..)

Истражувачки интерес:

Графика,Графички дизајн,Типографија,Визеулна комуникација…

Објавени трудови:

• 2000 год.Балкански младински фестивал,Литохоро-Грција
• 2001 год. Меѓународна изложба на графика(Сува игла),Ужице-Р.Србија
• 2001 год. Меѓународна изложба на мала графика,Тетово-Р.Македонија
• 2001 год.Меѓународна изложба на слики и графики,Темпи-Аризона-САД
• 2002 год.Меѓународна изложба на мала графика, Велес-Р.Македонија
• 2003 год. Меѓународна изложба на графика(сува игла)Ужице-Р.Србија
• 2003 год. Изложба на Фондацијата Драгутин Аврамовски-Гуте,ФЛУ-Скопје Р.Македонија
• 2003 год.Меѓународно биенале на мала графика,Тетово-Р.Македонија
• 2004 год.Меѓународна изложба на графика(сува игла)Ужице-Р.Србија
• 2004 год.Изложба на Фондацијата Драгутин Аврамовски-Гуте,ФЛУ-СкопјеР.Македонија
• 2004 год.Кумановски графичари,Куманово,Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица,
Кратово- Р.Македонија
• 2005 год.Меѓународна графичка изложба,Каиро(Гиза)-Египет
• 2005 год.Меѓународно биенале на мала графика,Тетово-Р.Македонија
• 2005 год. Кумановски ликовни уметници- Куманово,Св.Николе, Битола, Скопје,
Струмица, Кратово- Р.Македонија
• 2005 год. Изложба на новопримени членови на ДЛУМ-Скопје-Р.Македонија
• 2005 год.Републичка изложба на уметничка фотографија,Скопје-Р.Македонија
• 2006 год. Трет интернационален симпозиум на сликарство - Let’s talk about
• imigration-Патра-Р.Грција(Софија-Р.Бугарија,Њу јорк-САД)
• 2006 год.Кумановски графичари,Куманово Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица,
Кратово- Р.Македонија
• 2006 год.Кумановски графичари,Њу јорк-САД
• 2006 год. Одбрана на дипломска работа на тема:”Динамички игри”,Сули
Ан,Скопје.Р.Македонија
• 2006 год. Меѓународен ликовен симпосиум-The Wrong... We didnt’dareПатра,Солун и Атина-Р.Грција
• 2007год.Меѓународна ликовна колонија Пелинце,Куманово-Р.Македонија
• 2007 год.Меѓународен ликовен симпозиум,Диакопто-Р.Грција
• 2007 год.Интернационална изложба Солун - Р.Грција
• 2007год.Меѓународно биенале на мала графика,Тетово-Р.Македонија
• 2007год.Меѓународна изложба на графика(сува игла)Ужице-Р.Србија
• 2007год.Кумановски ликовни уметници- Куманово Св.Николе, Битола, Скопје,
Струмица, Кратово- Р.Македонија
• 2008 год.Мала графика ДЛУМ,Скопје Р.Македонија
• 2008 год.Интернационално графичко триенале,Варшава-Р.Полска
• 2008 год.Изложба на “Стрелци 21.12” МСУ,Скопје-Р.Македонија
• 2008 год.Чифте Амам одбрана на магистерска теза на тема – Мултимедијален
пристап во графиката (Графичкиот израз и мултимедијалното дизајнирање и
проткајување на ликовните медиуми)
• 2009 год. Меѓународна графичка изложба,Суботица-Р.Србија
• 2009 год. Самостојна изложба на тема –“Мултимедијални игри”.КумановоР.Македонија
• 2009 год. Кумановски ликовни уметници- Куманово Св.Николе, Битола, Скопје,
Струмица, Кратово- Р.Македонија
• 2009 год. Кумановски графичари,Куманово Св.Николе, Битола, Скопје, Струмица,
Кратово- Р.Македонија
• 2009 год. Изложба на “Стрелци21.12” МСУ,Скопје-Р.Македонија
• 2009 год.Самостојна изложба Куманово-Р.Македонија ,
• 2009 год.Меѓународна изложба на графика,Суботица-Србија
• 2010 год.Самостојна изложба –МКЦ-(младиснки културен центар)СкопјеР.Македонија
• 2011 год.Трет интернационален научно-уметнички симпозиум,Патра-Грција
• 2011 год.Фабрика на знаење,тим лидер(креирање на креативна кампања) ГроздСтрумица
• 2011 год.Интернационален сумпозиум на сликарство, Патра-Грција
• 2012 год.Кумановски ликовни уметници,Куманово-Р.Македонија
• 2012 год. Фабрика на знаење-креативен ментор (креирање на креативна
кампања)ОНЕ-Телеком
• 2013 год.Групна изложба-галерија КО-РА Скопје-Македонија,Сплит-ЗадарХрватска
• 2013 год.Кумановски ликовни уметници,Куманово-Р.Македонија
• 2013 год. Фабрика на знаење-креативен ментор (креирање на креативна кампања)
НЛБТБ- Тутунска банка
• 2014 год. Интернационален семинар Предавања за холокауст: Педагошките
предизвици и едукативните можности,Битола-Р.Македонија
• 2014 год. Интернационална работилница (книги и графики)Буштен-Романиа
• 2014 год. Изложба-музеј на холкаустот,Скопје -Р.Македонија
• 2014 год.Фабрика на знаење-креативен ментор (креирање на креативна
кампања)ЕВН
• 2014 год Групна изложба-галерија КО-РА Скопје-Македонија
• 2015 год. Уметничка недела Букурешт-Фокус на Македонија,Букурешт-Романиjа
• 2015 год.Кумановски ликовни уметници,Куманово-Р.Македонија
• 2016 год.Меѓународна ликовна колонија Врање-Србија
• 2016год.Меѓународна ликован симпосиум Карпино-Куманово-Р.Македонија
• 2016год.Самостојна изложба-Мостови,Куманово-Р.Македонија
• 2015 год.Кумановски ликовни уметници,Куманово-Р.Македонија
• 2015год.Целосно визуелно опремување со ликовни дела и сценографски елементи
на повеќенаменско студио во националниот радиодифузен сервис МТВ,Скопје-Македонија
• 2016 год Групна изложба-Кумановски ликовни уметници-Уметничка галерија
Куманово-Македонија
• 2017год Меѓународни триенале на графики-Ливно-Босна и Херцеговина
• 2017год Изложба: "Скици 2017", Куманово-Македонијa
• 2017год Зимската школа "Full Professional Design & Architecture" во соработка
со Bertone Design Academy, Atelier de Genval и New Bulgarian University
2017 год Меѓународна ликовна колонија-Нови кнежевац-Србија
• 2018год.Кумановски графичари,Куманово-Р.Македонија
• 2018 год.Кумановски ликовни уметници,Куманово-Р.Македонија
• 2018год.Интернационален симпозиум-ICCIA 2018 INTERNATIONAL CREATIVE
AND INNOVATIVE APPROACHES EXHIBITION OF VISUAL ARTS,Macedonia/Turkey
• 2018год.Ментор-Фабрика на знаење 2018- Тим А САРИТА- Витаминка, Прилеп
• 2018год.Самостојна изложба,Врање-Србија
2018год.Групна изложба,Малме-Шведска- EXHIBITION „LIFE “ OF
MULTICULTURAL GROUP of 60 "ARTISTS from MACEDONIA in Studioforbundet in
MALMO SWERIGE art
• 2018год Кумановски графичари-НУ Центар за култура - Куманово,КратовоР.Македонија
• 2018год Групна изложба-Кумановски ликовни уметници-Уметничка галерија
Куманово-Македонија
• 2018год Групна изложба-Живот-изложба мал формат-мултикултурна група на 60
уметници од Македонија во-Малме-Шведска
• 2018год Фабрика на знаење 2018- Тим А САРИТА- Витаминка, Прилеп
• 2019год Меѓународнo селкционо триенале на графики-Ливно-Босна и Херцеговина
• 2019год Групна изложба-мултикултурна група на уметници-Амбасада на РС
Македонија-Отава-Канада
• 2019год Групна изложба-Кумановски ликовни уметници-Уметничка галерија
• 2019год Групна изложба-мултикултурна група на уметници-Амбасада на РС
Македонија-Вашингтон-САД
• 2019год Меѓународно селикционо графичко биенале-Ужице-Србија
• 2019год Фабрика на знаење 2019- Тим Б Национална филхармонија
• 2019год Мал формат-Ј.У Дом на култура “Koчо Рацин-Скопје
• 2019год Меѓународни графички биенале-Ужице-Србија
• 2019год Фабрика на знаење – Тим-Б-Македонска филхармонија
• 2020год Casa Ciento Doce-Expotisition Global Consciiousness-Mexico
• 2020год Stay-Sane-Stay-Safe-Studio Lennarts & de Bruijn
Ultra-disciplinary Design Studio in The Hague (NL)
-
Overdeschreef
Progressive text and communication bureau based in The Hague (NL)-Холандија
• 2020год International Print Triennial Society in Krakow.-Poland
PANDEMIC transgrafia 2020-Полска
• 2020год Calanca Swicerland biennale 2021 international poster exebition-Швајцарија
• 2020год Златна пчела- GOLDEN BEE 14 / CORONAVIRUS & WE /
КОРОНОВИРУС И МЫ-Русија

•2021год Кумановски графичари-Музеј и Уметничка галерија-Куманово

•2021год.Пролетен салон-Здружение на ликовни уметници-Тетово

•2021год.Интернационално графичко триенале-Битола

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА:
• Меѓународна награда на интернационален фестивал,Литохото-Грција

• Трет интернационален симпозиум на сликарство-Патра-Грција

• 1st International symposium of paintthing-Diakopto
• 1st art&science international festival-Greece
• 43.Likovni susreti-umetnicka grafika I savremeni mediji-Србија
• Memento Achaia Clauss-Greece
• Жири комисија Национален кункурс-Меморијален центар на холокаустот на
евреите од Македонија-Скопје-Македонија
• Жири комисија Средни и основни училишта-Куманово-Макеодонија
• Жири комисија ,,Маскенбал’’ Средни и основни училишта-КумановоМакеодонија
•  Жири комисија -ICCIA 2018 INTERNATIONAL CREATIVE AND
INNOVATIVE APPROACHES EXHIBITION OF VISUAL ARTS,Macedonia&Turkey

•  Претседател на комисија Образовно рандеву-МАССУМ- Младинска асоцијација на средните училишта во Македонија 2020-најдобар дизајн на видео реклама

•  Претседател на комисија Образовно рандеву-МАССУМ-Младинска асоцијација на средните училишта во Македонија 2021-најдобар дизајн на промотивен плакат-постер

•  Рецензент на учебник за средно образование ,,Естетика’’за втора година-Струка лични услуги Образовен профил техничар за козметика нега и убавина

•  Рецензент на учебник за средно  образование ,,Шминкање’ за втора година-Струка лични услуги Образовен профил техничар за козметика нега и убавина