асс. м-р Валбона Истрефи Факултет за правни и политички науки

  • Образование:
  • Предмети:

Научни област: Локална самоуправа, Уставно право, Вовед во правото, Административно право

Службен е-маил: valbona.istrefi@fon.edu.mk

Образование:

Докторант на Правен факултет  ”ЈУСТИНИАН ПРВИ”- Скопје, институт за правно-политички науки.

Магистер на Науки во Менаџментот при Еврпоскиот Центар за Мир и Развој на Универзитетот за Мир на Обединетите Нации во Белград на 23.09.2008 година, од  областа на Меѓунаодните Студии за Менаџмент.

Дипломиран правник, Правен факултет на ЈИЕУ –Тетотво 2005 година.

Професионално искуство:

  1. 2006    Помлад асистент од областа на правните дисциплини  на Факултетот за правни науки во состав на Прв Приватен ФОН-Универзитет
  2. Октомври-Декември 2013 Ангажирана на тим на  Експерти при Универзитетот Евро-Балкан (ЕУБА), Скопје за иготвување на:

 ИЗВЕШТАЈ за реализацијата на Акцискиот план на Програмата за спроведување на процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа 2011-2014, во 2012 година.

Други активности во струката

Декември 2013 - Првата годишна Конференција „Децентрализацијата и локалниот развој низ перспектива на идното членство во ЕУ” , УНДП, Миснитерството за локална самоуправа и Заедницата на единиците на локална самоуправа во Република Македонија, Скопје.

Ноември 2013 - ТРКАЛЕЗНА МАСА: Координација на буџетските политики – постигнување на поголемата синергија заради максимизирање на влијанието на локалните јавни расходи во остварувањето на целите и приоритетите на национално и Европско ниво, МИнистерство за локална самоуправа на Република Македонија.

Ноември 2013 - Тркалезна маса на тема:  „Улогата на локалните власти во остварувањето на стратешките цели и приоритети на Република Македонија и на Стратегијата Европа 2020 за осмислен (smart) раст// , Министерство за локална самоуправа на Република Македонија.

Ноември 2013 - Тркалезна маса на тема: „Улогата на локалните власти во остварувањето на стратешките цели и приоритети на Република Македонија и на Стратегијата Европа 2020 за одржлив раст“, Министерство за локална самоуправа на Република Македонија.

Октомври 2013 - Тркалезна маса на тема: „Улогата на локалните власти во остварувањето на стратешките цели и приоритети на Република Македонија и на Стратегијата Европа 2020 за сеопфатен (инклузивен) раст“, Министерство за локална самоуправа на Република Македонија.

Април 2008 - Проект на УСАИД ``Образовен Рандеву 2008`` Благодарница за особен придонес и подршка на активностите на МАССУМ

 Maј 2006 - Danish Refugee Council, Skopje, Macedonia, Reinforcement of the capacities of NGO’s – Reforms on Students Unions in Macedonia.

 Jули 2004 - CARE International in Macedonia, Skopje, Macedonia, Participating in the project TRIANGLE & Passing Capacity Building Training for NGO’s.

 Maј 2004 - Association of Female Lawyers at Macedonia, Skopje, Macedonia, Trafficking with Humans.

Февруари 2005 - ABA CEELI, Skopje - Tetova, Macedonia. Pilot Court Internship Program.

 Мај 2005 -  Moderator and participant of the conference “European Constitution – Yes or no?”, SEE University, Tetovо, Macedonia.

Mарт- Aприл 2005 The 2005 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Washington, D.C., USA.

Фебруари 2005 - Member of Interuniversity Conference of Republic of Macedonia.

Декември 2004 - Participant and moderator of the conference “ European Higher Education Area – Challenges for Curricula Reform “, Krushevo, Macedonia.

Декември 2004 - Minorities in Democracy, Conference, SEE University, Tetovо, Macedonia.

Oктомври 2004 - The interethnic confidence – a key factor for integration in the society, Conference, ELSA, Ohrid, Macedonia.

Oктомври 2004 - Seminar for Administrative Officials of the Ministry of Internal Affairs and the Legal NGO Network on the Implementation of the Newly Amended Citizenship Legislation, Ohrid, Macedonia.

Aприл  2004 - Cooperation between the Government and NGO’s, Conference,  NDI, Skopje, Macedonia.

Maрт 2004 - Seminar for Conflict management, Popova Sapka, Macedonia.

Maрт 2004 - Seminar for the NGO sector in RM, Skopje, Macedonia.

Декември 2003 -  Anti Trafficking, workshop, SEE University, Tetovо, Macedonia

Декември 2003 - Minorities in Democracy, Conference, SEE University, Tetovо, Macedonia.

Oктомври 2003 - EU Local Government Development, Project, Tetovо, Macedonia.

Maрт – Aприл 2003 - The 2003 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Washington, D.C., USA.

Декември 2002 - Human Rights Seminar, Budapest, Hungary

Публикации

А) Научни трудови

Визионе –Списание на Опшествени Науки (На албански јазик ) со тема

KUPTIMI I  VETADMINISTIMIT LOKALË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, бр,16/2011

Визионе –Списание на Опшествени Науки (На албански јазик ) со тема European Unıoın and Globalızatıon – Јануари 2008

Еуроидеа 2004 – студенско списание на ЈИЕУ од Тетово ,со тема Менаџирање на Конфликтот

Триаголник 2004 година ``Недискриминација,Спречување Полициски Злоупотреби и Правата на Уапсени и Затворени Лица како вклучен автор во истомиениот проект


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?