доц. д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Доцент, Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Научни област: Семејно право, Наследно право, Меѓународно јавно и Меѓународно приватно право

Службен е-маил: arlinda.kadri@fon.edu.mk

Образование:

Докторант на Правен факултет  ”ЈУСТИНИАН ПРВИ”- Скопје,

Магистер по правни науки, 2011 година Факултет за правни науки, Европско право и право на Европска унија

Дипломиран правник, Правен факултет, ФОН Универзитет

Професионално искуство:

  1. 2007    Помлад асистент од областа на правните дисциплини  на Факултетот за правни науки во состав на Прв Приватен ФОН-Универзитет
  2. Декември 2013 Ангажирана на тим на  Експерти при Универзитетот Евро-Балкан (ЕУБА), Скопје за иготвување на:

 ИЗВЕШТАЈ за реализацијата на Програмата за спроведување на процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа, во 2012 година.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?