X
press enter »
MK
EN
Assoc. Prof. Dr.sc Zinet Asani

Faculty of Law & Political Science

Function: Law
Subjects:
Education:


Образование:
Докторант на Правниот факултет „Јустиниан Први„ Институт за историско-правни науки- Скопје- 2011
Магистер на правни науки- Прв приватен Универзитет „ФОН„ – насока „Европско право и право на Европска унија„ Скопје 2009
Дипломиран правник, Државен факултет- Тетово, правна насока , 2007
Дипломиран наставник, Виша Педагошка Академија „Климент Охридски- Скопје, насока Биологија –хемија- Скопје 1984

Научни област:
А) Римско право
Б) Граѓанско право со стварно право
В) Граѓанско процесно право
Г) Граѓанско право (применета програма)

Моментален наставен ангажман:
А) Римско право
Б) Граѓанско право со стварно право