Проф. д-р Зинет Асани Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Образование:
Докторант на Правниот факултет „Јустиниан Први„ Институт за историско-правни науки- Скопје- 2011
Магистер на правни науки- Прв приватен Универзитет „ФОН„ – насока „Европско право и право на Европска унија„ Скопје 2009
Дипломиран правник, Државен факултет- Тетово, правна насока , 2007
Дипломиран наставник, Виша Педагошка Академија „Климент Охридски- Скопје, насока Биологија –хемија- Скопје 1984

Научни област:
А) Римско право
Б) Граѓанско право со стварно право
В) Граѓанско процесно право
Г) Граѓанско право (применета програма)

Моментален наставен ангажман:
А) Римско право
Б) Граѓанско право со стварно право


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?