асс. м-р Елвис Имероски Факултет за информатика

  • Функција: Информатика
  • Образование: Магистер на технички науки
  • Предмети: Мрежни оперативни системи, Компјутеркси Мрежи, Информатички технологии.

Научна област: Мрежни системи

Службен е-маил: elvis.imeroski@fon.edu.mk

Работни позиции:
• 2014 - до моментот - Асистент на Факултетот за информатика на ФОН Универзитет во Скопје.
• 2009 - 2014 - Раководител на ИТ-секторот во ФОН Универзитет во Скопје.
• 2006 - 2009 -  Систем и мрежен инженер - Мобител Струга

Истражувачки интерес:
• High-Performance Computing (HPC)
• Parallel Processing
• Scientific Software
• Cloud Computing

Публикации во интернационални конференции:
[1] Jovan Janevski, Dragan Jovanovski, Josip Kolic, Jasna Veljanovska, Elvis Imeroski, Leonid Djinevski, Sime Arsenovski, “Transforming computer lab into a mini hpc cluster”, The 10th Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2013).


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?