доц. м-р Едона Арифи Садику Архитектонски факултет

  • Функција: Архитектура
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Архитектонско проектирање и дизајн, Општа архитектура

Службен е-маил: edona.arifi@fon.edu.mk

Образование

Maгистер инженер архитект, на Архитектонски факултет при Универзитетот “Американ Колеџ - Скопје“, 2014 година.
Baccalareus по проектирање, Факултет на Применети Науки при Државниот Универзитет во Тетово, 2011 година.

Професионално искуство

1. 2015   -  Асистент од областа на Архитектонско проектирање и дизајн  и Општа Архитектура, на Архитектонскиот Факултет, во состав на Првиот Приватен Универзитет ФОН - Скопје.

2. 2010- 2015  -  Привремен соработник архитект во приватни архитектонски бироа. Завршни работи: проектирање на повеќебројни архитектонски проекти, кои се денес изведбени и постојни низ градот Тетово, Куманово и Општина Липково.
 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?