X
press enter »
MK
EN
доц. м-р Едона Арифи Садику
Архитектонски факултет

Функција: Архитектура
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Едона Арифи Садику е родена во Куманово, на 7ми јуни 1988 година.

Во 2011 год. дипломира на Државен Универзитет Тетово, на Факултет за Применети Науки – Архитектура со дипломски труд: “Општествен туристички објект – мотел“ под ментор Доц. Др. Кујтим Ељези.

Во 2014 год. магистрира во Универзитет “Американ Колеџ – Скопје“ Скопје, со магистерски труд: “Архитектонски контекст на културата – Проект за културен центар во Куманово“ под ментор Доц. Др. Кокан Грчев.

Првиот работен однос го започнува на универзитетoт АУЕ -ФОН во Скопје, во октомври 2014 година, како помлад асистент. На истото место продолжува со својата работата до денес, со звање Доцент магистер.

Во 2020 година има запишано трет циклус на студии, во Универзитетот на Св. Кирил и Методиј Скопје – ФДТМЕ, кој е уште во процес.

Учество на конференци:

2012 – ES CAPES – Архитектонска професионална летна школа низ Европа, поточно:

- во Барселона – COAC Conference, со Мr. Toshiaki Tange, Mr. Borja Ferrater, Ali Mangera, Mr. Josep Mias, Mr. Toni Casamor

   - ESTAB Conference, со Karin Hofert, Joan Florit, Ariadna Perich, LA Col, La Baola, Nacho Lopez, Ignacio Martinez.

  - iGuzzini Conference, со Mr. Josep Mias, Mrs. Silvia Brandi.

- во Мадрид – ETSAM Conference, со Prof. Javier Ruiz, Lucia Jalon, UNTERCIO, SUMA ARQUIECTURA, Estudio SIC, PKMN, Zuloark, Basurama Taller de Casquaria.

- во Билбао – BILBAO RIA 2000 Conference, со Jesus Canada, Juan Alvaro Alayo Azcarate, Inaki Aurrekoetxea.

Јули 2013 – Архитектонска и Урбанистичка летна меѓународна школа во Американ Колеџ Скопје, “Urban Urgency Skopje”

Септември 2013 – архитектонска работилница за јавни простории во Приштина, Косово, “Kosovo 2.0” со шведки архитекти “SnøhettaRethinksPublicSpace”.           

2012, 2013, 2014 – учесник на студентска архитектонска изложба БИСТА.

Предмети кои ги предава/ла:

 1. Елементи на Архитектонско Проектирање;
 2. Основи на Архитектонско Проектирање;
 3. Моделирање 1 и 2;
 4. Ентериер-Внатрешно Уредување 1 и 2;
 5. Архитектонско Студио-Општествени Објекти 3;
 6. Архитектонска практика 1 и 3;
 7. Архитектонски Конструкции 1;
 8. Внатрешна Архитектура 2;
 9. Архитектонско Проектирање на Индустриски Објекти;
 10. Одбрани Теми од Објекти за Транспорт и Трговија;
 11. Дизајн на Мебел и Детал во Внатрешен Простор, итн.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

-Магистерска тема: Креирање на модели на хибридна архитектура со вклопување на станбени и трговски функции
-Магистерска тема: Проектирање на дом за стари лица во с. Порој, Тетово

-Додипломска тема: Проектирање на специјална градинка во Скопје

-Додипломска тема: Проектирање на Џамија во Турција

Истражувачки интерес:

Ефемерна Архитектура и Ентериери – Докторска дисертација, во процес

Објавени трудови:

Во процес.