X
press enter »
MK
EN
доц. м-р Каљтрина Елези Кулиќи
Архитектонски факултет

Функција: Архитектура
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Родена на 29.12.1988 во Куманово. Основното и средното образование ги завршува во Куманово.

Универзитетските студии од прв циклус по Архитектура  ги има следено во ДУТ- Тетово, каде што на 11 Мај 2011 станув Првиот Дипломиран Архитект при ДУТ, факултет за Применети Науки- Архитектура. Магистерските студии (втор сиклус) ги има завршено во Архитектонскиот факултет при УКИМ.

Моментално ги следи докторските студии при Архитектонскиот факултет во Љубљана, Словенија.

 Наставно- научниот и истражувачки ангажман почнува во 2013 година, како part-time асистент во ДУТ. Од март 2015 година е вработенa со полно време на ФОН универзитетот, прво како помлад асистент, потоа како асистент и во моментот како редовен наставник (Доцент Магистер) во стручно уметнички предмети од областа на Архитектонско проектирање и дизајн (20100).

Во приватниот сектор е активна како независен архитект, на проектирање на ниски и високи станбени објекти.

Предмети кои ги предава/лa:

Зимски семестар:

 1. Архитектонско проектирање на станбени објекти 1
 2. Интегративно студио 2
 3. Урбанистичко студио
 4. Проектирање на стопански објекти

Летен семестар:

 1. Архитектонско студио 2
 2. Архитектонско проектирање на индустриски објекти
 3. Урбана и градежна легислатива
 4. Архитектонска композиција

Истражувачки интерес:

Jавните простори како архитектура и социолошки феномен, проблематиката на проектирањето на станбени згради за колективното домување,
монументалноста во архитектонскиот простор,
информалната архитектура, правниот елемент во архитектурата и урбанизмот.

Објавени трудови:

 1. Магистерска работа “Од улични обрасци до колективна форма, нова колективна форма за Ново Маало- Скопје”, под менторство на проф.др. Минас Бакалчев, Јули 2013
 2. “Informal settlements and planning new urban blocks”, автор: Каљтрина Елези Кулиќи, ко-автор Агрон Кулиќи, труд објавен во меѓународното списание Визионе бр. 30, јули 2018, Скопје, ISSN 1409- 8962 печатена форма, ISSN 1857- 9221 електронска форма
 3. “Social Housing In The Case Of Republic of North Macedonia”, автор: Каљтрина Елези Кулиќи, ко-автор Арбноре Елези, труд објавен во меѓународното списание Journal of applied sciences – SUT (JAS-SUT)
 4. Vol. 6, No. 11-12 / 2020, Тетово, Р.С. Македонија,
 5. “Obtaining a building permit and its importance in construction”, автор: Арбнора Осмони, коавтор Каљтрина Елези Кулиќи, труд објавен во меѓународното списание Spectrum 1. - Studious and scientific magazine No.1, 2020 National and university library "St. Clement of Ohrid " – Скопје, Р.С. Македонија,