доц. м-р Каљтрина Елези Кулиќи Архитектонски факултет

  • Функција: Доцент
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Архитектонски конструкции

Службен е-маил: kaltrina.elezi@fon.edu.mk

Образование:

Maгистер инженер архитект, на Архитектонски факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје, 2013 година
Baccalareus по проектирање, Факултет на Применети Науки при Државниот Универзитет во Тетово, 2011 година.

Професионално искуство:

1. 2015 Помлад асистент од областа на Архитектонски Конструкции на Архитектонскиот Факултет, во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет- Скопје.

2. 2013- 2015 Асистент од областа на Архитектонски Конструкции и  Просторни структури и проектирање на Факултетот за Применети Науки во состав на Државниот Универзитет во Тетово.
 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?