доц. м-р Татјана Ќурчинска Пепељугоска Факултет за дизајн и мултимедија

 • Функција: Доцент
 • Образование:
 • Предмети:

Наставно научна област: продукција и монтажа (сценско-уметнички дејности, филм, радио и ТВ, ТВ монтажа)

Службен и-маил: tanja.pepelugoska@fon.edu.mk

 

 

Име и презиме:

 

Татјана Ќурчинска Пепељугоска, МА

 

 

Кратко наративно био

 

 • Претставник на Република Северна Македонија во Советот на Европа – Еуроимаж
 • Основач и директор на првата македонска приватна компанија за дистрибуција на филмови ”Манакифилм” Скопје во 1993
 • Професор на Филмската академија при Универзитетот *Гоце Делчев* Штип
 • 35+ годишно искуство во организација и дистрибуција на долгометражни играни филмови на кино, видео/ДВД и ТВ медиуми од САД ”мејџер” и од европските филмски компании на територија на Република Северна Македонија
 • Организација и презентација на македонски филмски програми на меѓународни филмски фестивали
 • Организација на комерцијална дистрибуција на македонски филмски програми во странство  
 • Членство во Управни одбори и Совети на филмските фестивали: Сараево, Пула, ФЕСТ Белград, Битола
 • Членство во Управен одбор на американските филмски компании: Ворнер Брос и ЦИЦ (Парамаунт/Универзал)
 • Претставник на Република Северна Македонија на филмските фестивали: Берлин, Сан Себастијан, Талин, Сараево
 • Учество на филмскиот фестивал во Кан
 • Судски преведувач од англиски и српски јазик на македонски јазик и обратно

 

 

 

Предмети што сте ги предавале и што ги предавате:

 

 • Визуелна комуникација 2
 • Дизајн истражување
 • Дизајн процес
 • Методологија на научни истражувања
 • Основи на анимација
 • Маркетинг во дизајнот
 • Маркетинг во модата
 • Визуелен мерчендајзинг

 

 

Теми и области во кои менторирате дипломски и магистерски работи:

 

ОБЛАСТ: Маркетинг, дизајн и визуелизација

 

Истражувачки интерес:

 

 • Развој на копродукциски филмски проекти во системот на европските финансиски филмски фондови

 

 

Објавени трудови:

 

- Влијание на ТВ пиратеријата врз репродуктивната кинематографија во Република Македонија, Совет за радиодифузија на Република Македонија, Програма Фаре, ГЕСАЦ/АИДАА, Intellectual Property; “Against Piracy in Macedonian Ether”, Skopje, October 1999, стр. 81-85;

- Примена на Законот за авторски права и сродни права во филмската индустрија – Македонија рај за пиратите, ЦАРДС семинар за примена на ИПР, Скопје, декември 2005

- Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises, State Office for Industrial Property Skopje, 2007

- Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises, State Office of Industrial Property Skopje, 2007

- USAID Проект: Прирачник за брендирање, 2014

www.apprm.gov.mk/webdata/dokumenti/PriracnikStrategijaBrendiranje.pdf

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?