X
press enter »
MK
EN
доц. м-р Марко Ружин
Факултет за дизајн и мултимедија

Функција: Дизајн
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Марко Ружин (роден 04 Јуни, 1991) е доцент на Факултетот за Дизајн и Мултимедија - Американскиот Универзитет на Европа – ФОН, Скопје.

Тој младоста ја минува во странство под влијание на бројни култури меѓу кои француската, белгиската, американската и шпанската култура. Во текот на неговиот живот е под големо влијание на јапонската уметност и култура.

Во 2000-те години тој почнува да се изразува креативно преку музички инструменти. Музиката го насочува кон визуелниот дизајн преку дигиталните софтверски апликации.

Во 2004 година тој за прв пат се соочува со софтверите Adobe Photoshop и Autocad.

Во 2009 година се запишува на Факултетот за Дизајн и Мултимедија при Универзитетот ФОН. Дипломира во 2012 година и магистрира во 2016 година.

Во 2015 година се приклучува на академскиот тим на Факултетот за Дизајн и Мултимедија како демонстратор.

Во 2016 година се вработува како асистент на истиот факултет.

Во 2019 година  е избран за доцент. 

Тој со внимание ги следи новите трендови во 3д индустријата, движечката графика и UI/UX дизајнот. Тој исто така има афинитет кон аудио продукцијата.

Предмети кои ги предава/л: 

Компјутерски алатки
Мултимедија 3
Мултимедија 4
3Д Моделирање
Анимација
Мултимедија Напредно Ниво 1

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

3д моделирање/ 3d рендеринг
Анимација
Движечка графика
UI/UX дизајн

Истражувачки интерес:

Фотореалистични системи за осветлување на 3д сцени, стилизирани 3д сцени, дизајн на современи кориснички интерфејси, современи форми на движечка графика

Објавени трудови:

International Journal KNOWLEDGE - Institute of Knowledge Management
Scientific Papers: Humanities Vol.30.5 - (ISSN 2545 - 4439; ISSN 1857 - 923X)
KIJ; Vol.30 No.5; pp1085-1352; SKOPJE 2019 - Global Impact & Quality Factor 1.822 (2017)

1 - Научен труд со наслов:

Дизајнот во Јапонија, од традија до најсовремената творба

2 - Научен труд со наслов:

Дизајнот: Суштината на јапонскиот дух

3 - Научен труд со наслов:

Јапонската калиграфија

4 - Научен труд со наслов:

Јапонски постери, графики и декоративни уметности

- - - -

International Magazine for Social Sciences VIZIONE - VIZIONE 32/ 2019; UDC 73 - 0519520:4 - Skopje, February 2019

5 - Научен труд со наслов:

Јапонските уметничи творби – инспирација за европските импресионисти

- - - -

European Center for Peace and Development - Publication - VII ECPD Global Youth Forum - Youth Mobilization to redress the present trends (Novi Sad, 26-27 October 2019)

6 – Научен труд:

Културолошкото влијание на Јапонизмот врз европските уметности и дизајнот

- - - -

Учество на меѓународен уметнички настан:

The 24th Japan Media Arts Festival
Japan Media Arts Festival

Уникатен код на делото: AD001972 Сеиски код: 0000000019729
Уметничка категорија – графичка уметност (вклучува и фотографии)

Наслов на дело: Изанаги влегува во подземниот свет „Јоми“ со цел да ја спаси Изанами (јапонски фолклор)
Име на авторот: RUZHIN Marko
примиле дело: c/o Nikko Graphic Arts Co. Ltd 12-2 Ryutsu Center, Aoi-ku, Shizuoka-city, Shizuoka, Japan