X
press enter »
MK
EN
асс. м-р Александар Алексоски
Архитектонски факултет

Функција: Архитектура
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Роден во Прилеп 1991 година.  Јуни 2010 матурант во средно општнско училиште гимназија ,, Мирче Ацев” во Прилеп.

Септември 2015 Магистер по архитектура, при универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

ИСКУСТВО:

-Септември 2019 година, архитект-соработник при АУЕ-ФОН универзитет, во Скопје.

- Второ место DOM-конкурс за стандардно домување, Русија, 2018 година;

- Финалист, селектиран во најдобри 15 проекти на конкурсот Dweling 210 организран од платформата Archue, 2020 година.

- Избрани во топ 100 проекти на Young Bird Plan конкурс, Кина 2019 година;

- Архитект во Артмирон инженеринг (2 месеци);

- Архитект во Сарасимоска-архитектура (6 месеци);

- Архитект во Матески-ЉM (6 месеци);

- Учесник во проектот urban modular од Mелеем. (Организација

  за развој на урбана култура и просторно актуелизација);

- Летна школа FRearCh или студентска платформа во Франција и Швајцарија.

1.Вовед во архитектонски конструкции со материјали; 2.Архитектонски конструкции 1; 3.Статика и градежна физика во архитектурата;

4.Архитектонски конструкции 2;

5.Архитектонски конструкции 3;

6.Современи технологии на градење;

7. Просторни конструктивни систем;

Истражувачкиот процес ги опфаќа екстремното домување, исто така и современото, колективно домување во објектите.

Магистерски труд: ,, Фрагменти на домување на кеј на река Вардар во Велес ”

Ментор: Проф. д-р. Минас Бакалчев