асс. м-р Емилија Манасиева Факултет за детективи и безбедност

  • Функција: Безбедност
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме Емилија Манасиева

Кратко наративно био:

Родена на 05.04.1995 година во Кичево, Република Македонија каде што ги завршив основното и средното образование. Дипломирав на Факултет за детективи и безбедост при “Прв приватен ФОН-Универзитет”–Скопје во 2016 година. Исто така магистрирав на Факултетот за детективи и безбедост при “Прв приватен ФОН-Универзитет”–Скопје во 2019 година на тема “Антитерористички активности на службите за безбедност во Република Македонија”. Во февруари 2020 година сум избрана како помлад асистент во областа на општата криминалистичка теорија.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

  • Вовед во криминалистика
  • Криминалистичка тактика 1
  • Криминалистичка тактика 2
  • Криминалистичка техника
  • Криминалистичка методика

Истражувачки интерес (и актуелно истражување, доколку работите на некое)

Криминалистика, Безбедносни науки

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?