X
press enter »
MK
EN
асс. м-р Емилија Манасиева
Факултет за детективи и безбедност

Функција: Безбедност
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био: 

Родена на 05.04.1995 година во Кичево, Република Македонија каде што ги завршува основното и средното образование. Дипломира на Факултет за детективи и безбедост при “Прв приватен ФОН-Универзитет”–Скопје во 2016 година. Исто така, магистрира на Факултетот за детективи и безбедост при “Прв приватен ФОН-Универзитет”–Скопје во 2019 година на тема “Антитерористички активности на службите за безбедност во Република Македонија”. Во февруари 2020 година е избрана како помлад асистент во областа на општата криминалистичка теорија.

Предмети кои  ги предава/лa:

Вовед во криминалистика
Криминологија

Криминалистичка тактика 1

Криминалистичка тактика 2

Криминалистичка техника

Криминалистичка методика
Применета криминалистика

Истражувачки интерес: 

Истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со Криминалистиката и Безбедносните науки (Тероризам)