X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Гоце Галев
Факултет за правни и политички науки

Функција: Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

- Јули 2009 - Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, Европско право/Право на слободна конкуренција, се стекнува со звањето: Доктор на правни науки

- Септември 2001, Faculty of Law, University of Leiden, Holland (рангиран на 65 место во светот), Прави на Европска заедница, се стекнува со звањето Магистер по правни науки.

- Февруари 1997, Правен факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методија“ - Скопје, Правосудна насока, се стекнува со звањето Дипломиран правник.

Работно искуство:

- Декември 2004  - моментално - Вонреден професор на Факултетот за правни науки, при ФОН Универзитет,  Скопје

- Мај 2002 - Декември 2004 - Министерство за надворешни работи на Р. Македонија на позиција на Советник

- Декември 1999 - Мај 2002 - Депозитар за хартии од вредност, Скопје на позиција на Советник.

- Март 1997 - Декември 1999 - Center for financial engineering in development (USAID) на позиција на советник,

Обуки, Тренинзи и  научни конференции:

- Септември 1996 International Summer School of Cervia "Transition and Post-transition" Организиран од Универзитет Болоња, Форли, Италија

- Септември 1997 International Summer School of Cervia "Transition and Post-transition" Организиран од Универзитет Болоња, Форли, Италија

-Март 2004 Дипломатски курс организиран од МНР на САД, одржан во Вашингтон, САД.

-Мај 2003 Дипломатски курс организиран од Амбасадата на САД, одржан во Скопје.

-Октомври 2003 Дипломатски курс организиран од МНР на Норвешка, одржан во Осло, Норвешка.

-Октомври 2002 Дипломатски курс организиран од МНР на Норвешка, одржан во Осло, Норвешка.

-Март 2003 Дипломатски курс организиран од Амбасадата на Р Турција, одржан во Скопје

-Мај 2003 Конференција за европски интеграции, организирана од МНР на Бугарија Благоевград, Р. Бугарија

-Јануари 2004 Дипломатски курс организиран од Амбасадата на Норвешка, одржан во Охрид

-Декември 2011 Школа за природно право (Катедра за Европско право), Копаоник, Р. Србија

-Декември 2012 Школа за природно право (Катедра за Европско право), Копаоник, Р. Србија

-Декември 2013 Школа за природно право (Катедра за Европско право), Копаоник, Р. Србија

-Февруари 2011 Конференција за европски интеграции, Златибор, Р. Србија

-Февруари 2012 Конференција за европски интеграции, Златибор, Р. Србија