Запишување на летен семестар 2018-2019

Ве известуваме дека во периодот од 4 до 11 март, студентите на прв и втор циклус на студии треба да поднесат семестрални листови на студентски прашања и да извршат упис на Летен семестар 2018-2019.

Студентите треба да ги имаат подмирено сите финансии по однос на рати за школарина, во спротивно нема да може да запишат семестар. Пополнетиот семестрален лист треба да го достават на студентски прашања. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Студентите кои нема да го запишат семестарот во горе наведениот рок по 12 март ќе може да го запишат исклучиво со казна од 3080 денари.

Доколку имате дополнителни прашања може да се обратите на 02 2 44 55 55 или за финансии на 02 2 44 55 14

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?