ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА  ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА    ЌЕ СЕ ОДВИВА ВО ПЕРИОДОТ ОД 02.03.202006.03.2020 ГОД.

ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТ СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ ( СО ВНЕСЕНИ ПРЕДМЕТИ, ПРОФЕСОР, КРЕДИТИ) И УПЛАТА ЗА ТАКСЕНА МАРКА ВО ВРЕДНОСТ ОД 50,00 ДЕН.

ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕ СЕМЕСТАР СТУДЕНТОТ ТРЕБА ДА  ИМА УПЛАТЕНО ШКОЛАРИНА  (СПОРЕД ПРЕТХОДНО ПОТПИШАНИОТ ДОГОВОР) ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕМА ДА ДОСТАВАТ СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ ЌЕ ИМ БИДЕ ОНЕВОЗМОЖЕНО ПОСЕТУВАЊЕ НА НАСТАВА И ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИ.

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?