Известување за февруарски продолжен испитен рок

Почитувани студенти,
 
Пријавувањето за февруарски продолжен испитен рок ќе биде продолжено до среда, 25.03.2020. За дополнителни консултации со предметните професори можете да се обратите на нивните е-маил адреси. Во продолжение интегриран список на наставниот кадар со нивните е-маил адреси:
 
Професор Е-пошта
Марина Кантарџиева marina.kantargjieva@fon.edu.mk
Билјана Пулеска Јанушевска biljana.puleska@fon.edu.mk
Нано Ружин nano.ruzin@fon.edu.mk
Љубомир Данаилов Фрчкоски frckoski@fon.edu.mk
Саво Ашталкоски savo.ashtalkoski@fon.edu.mk
Љубица Кардалеска - Радојкова ljubica.kardaleska@fon.edu.mk
Никола Поповски nikola.popovski@fon.edu.mk
Марија Ветероска marija.veteroska@fon.edu.mk
Митасин Беќири mitasin.beqiri@fon.edu.mk
Ристо Малчески risto.malcheski@fon.edu.mk
Ќире Јаќимоски kire.jakimoski@fon.edu.mk
Назми Маљичи nazmi.maliqi@fon.edu.mk
Мирко Трипуноски mirko.tripunoski@fon.edu.mk
Татјана Велкова tatjana.velkova@fon.edu.mk
Методија Анѓелески metodija.angeleski@fon.edu.mk
Благоја Спиркоски blagoja.spirkoski@fon.edu.mk
Оливер Илиев oliver.iliev@fon.edu.mk
Стефан Буџакоски stefan.budzakoski@fon.edu.mk
Магдалена Дамјаноска magdalena.damjanovska@fon.edu.mk
Мерсел Билали mersel.biljali@fon.edu.mk
Александар Поповски apopovski16@yahoo.com
Ана Лазарова - Никовска ana.lazarova-nikovska@fon.edu.mk
Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk
Нада Петрушева natka.petrusheva@fon.edu.mk
Мумен Абуаркуб mumen.abuarkub@fon.edu.mk
Гоце Галев gocegalev@gmail.com
Флорије Мифтари florije.miftari@fon.edu.mk
Стефан Јакимовски stefan.jakimovski@fon.edu.mk
Сејдефа Џавче sejdefa.dzafche@fon.edu.mk
Александар Чавлески aleksandar.chavleski@fon.edu.mk
Елена Тодорова elena.todorova@fon.edu.mk
Александра Србиновска Дончевски aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk
Татијана Ашталкоска Балоска tatijana.ashtalkoska@fon.edu.mk
Лиза Пантековска liza.pantekovska@fon.edu.mk
Насер Етеми naser.etemi@fon.edu.mk
Мимоза Клековска mimoza.k@fon.edu.mk
Игор Шокароски igor.shokarovski@fon.edu.mk
Ирена Ашталкоска irena.ashtalkoska@fon.edu.mk
Радица Дишлиеска Граматикова radica.dishlieska.gramatikova@fon.edu.mk
Леонид Џинески leonid.djinevski@fon.edu.mk
Весна Јованова Симева vesna.jovanovasimeva@fon.edu.mk
Александар Рашковиќ aleksandar.raskovic@fon.edu.mk
Зорица Силјановска zorica.siljanovska@fon.edu.mk
Лазар Арсовски lazar.arsovski@fon.edu.mk
Тања Китановска Стојковска tanja.kitanovska@fon.edu.mk
Ќазиме Шерифи qazime.sherifi@fon.edu.mk
Јасмина Трајкоска jasmina.trajkoska@fon.edu.mk
Арлинда Кадри Шахиновиќ arlinda.shahinovik@fon.edu.mk
Татјана Срцева Павловска tatjana.srceva.pavlovska@fon.edu.mk
Милош Милосављевиќ milosh.milosavljevic@fon.edu.mk
Антонио Аранѓеловиќ antonio.arangelovic@fon.edu.mk
Татјана Ќурчинска - Пепељугоска tanja.pepelugoska@fon.edu.mk
Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk
Арбреша Ибрахими arbresha.ibrahimi@fon.edu.mk
Ѓорѓи Какашевски gorgik@fon.edu.mk
Наташа Тодоровска natasa.todorovska@fon.edu.mk
Гордан Георгиев gordan.georgiev@fon.edu.mk
Лилјана Димевска liljana.dimevska@fon.edu.mk
Јасна Грујоска jasna.grujoska@fon.edu.mk
Едона Арифи Садику edona.arifi@fon.edu.mk
Каљтрина Елези Кулиќи kaltrina.elezi@fon.edu.mk
Искра Стаменковска iskra.stamenkovska@fon.edu.mk
Самир Салиевски samir.salievski@fon.edu.mk
Маја Саревска maja.sarevska@fon.edu.mk
Зинет Асани zinet.asani@fon.edu.mk
Катерина Аневска katerina.anevska@fon.edu.mk
Силвана Јовческа silvana.jovcheska@fon.edu.mk
Александра Јовановска aleksandra.jovanovska@fon.mk
Марко Ружин marko.ruzin@fon.edu.mk
Наташа Алексоска natasha.aleksoska@fon.edu.mk
Елена Танева elena.taneva@fon.edu.mk
Габриела Неделкоска gabriela.nedelkoska@fon.edu.mk
Зоран Механџиски zmehadziski@yahoo.com
Ана Јанкуловска ana.jankulovska@fon.edu.mk
Белма Хаџикамбер belma.hadjikamber@fon.edu.mk
Екрем Халимовски ekrem.halimovski@fon.edu.mk
Елвис Имероски elvis@fon.edu.mk
Имране Морина imrane.morina@fon.edu.mk
Славчо Димитров slavco.dimitrov@fon.edu.mk
Екатерина Намичева ekaterina.namiceva@fon.edu.mk
Александар Алексоски aleksandar.aleksoski@fon.edu.mk
Виолета Ангелкоска violeta.angelkoska@fon.edu.mk
Валбона Истрефи valbona.istrefi@fon.edu.mk
Сефада Имероска sefada.imeroska@fon.edu.mk

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?