Прв колоквиум - летен семестар

Уплата и пријавување за прв колоквиум - летен семестар, ќе започне на 30.03.2020 (понеделник) до 05.04.2020 (недела).

Колоквиумската недела ќе се спроведе од 06.04.2020 (понеделник) до 15.04.2020 (среда).

Пријавувањето ќе може да се изврши преку е-системот за пријавување по електронски пат, или преку вибер 070 345 999, или преку електронска пошта на следниве референти:

Факултети

Правни и политички наукиdaniela.bozinovska@fon.edu.mk

Економски науки- zana.gorgievska@fon.edu.mk

Информатика -evgenija.ivanovska@gmail.com

Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@gmail.com

Факултет за странски јазици-meriem.mustafce@fon.edu.mk

Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk

Спортски менаџмент- meriem.mustafce@fon.edu.mk

Архитектонски факултет- daniela.spirovska@fon.edu.mk

За студентите на одделението во Струга:marija.ugrovaristeska@fon.edu.mk

За студентите на одделението во Струмица: vasil.nikovski@fon.edu.mk

За информации во врска со сметководство на следниве телефони:

Афрула Маленкова: 02/2445606  (од 10 до 14 часот).

Сејхан Асоска:  02/2445514  (од 10 до 14 часот).

 

Телефон - пулт за информации: 022 445 555.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?