ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС

Студентите имаат обврска да запишат летен семестар најдоцна до вторник 24.04.2020. Потребно е да испратат барање за упис со ЗАДОЛЖИТЕЛНО наведени изборни предмети на следните референти по факултети:
 
Правни и политички науки –daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Економски наукиzana.gorgievska@fon.edu.mk

Информатика -evgenija.ivanovska@gmail.com

Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@gmail.com

Факултет за странски јазици-  meriem.mustafce@fon.edu.mk

Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk

Спортски менаџментmeriem.mustafce@fon.edu.mk

Архитектонски факултетdaniela.spirovska@fon.edu.mk 

За студентите на одделението во Струга:marija.ugrovaristeska@fon.edu.mk

За студентите на одделението во Струмицаvasil.nikovski@fon.edu.mk

 

Семестралните листови во материјална форма да се достават на студентска служба по завршување на мерките.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?