Одбрана на Магистерска

Почитувани,

На ден 12.05.2020 во 11:00 часот, на платформата Microsoft Teams, е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на студентот Емира Имери со наслов „Модата како аксесоар на личноста”, ментор проф. м-р А. Рашковиќ.

Сите заинтересирани да ја следат одбраната, треба да го пополнат следниов формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6jzUy_i__-S2nSMQHsCqoz93bzDGpJUFi9IMXkw-G_BdD0w/viewform

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?