Втор колоквиум - летен семестар

Уплата за втор колоквиум - летен семестар, ќе започне на 14.05.2020 (четврток) до 21.05.2020 (четврток).

Пријавување за втор колоквиум - летен семестар, ќе се врши во периодот од 14.05.2020 - 22.05.2020.

Колоквиумската недела ќе се спроведе од 26.05.2020 (вторник) до 04.06.2020 (четврток).

Пријавувањето ќе може да се изврши преку е-системот за пријавување по електронски пат, или преку вибер 070 345 999, или преку електронска пошта на следниве референти:

Факултети

Правни и политички науки –daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Економски наукиzana.gorgievska@fon.edu.mk

Информатика -evgenija.ivanovska@gmail.com

Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@gmail.com

Факултет за странски јазици-meriem.mustafce@fon.edu.mk

Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk

Спортски менаџментmeriem.mustafce@fon.edu.mk

Архитектонски факултетdaniela.spirovska@fon.edu.mk

За студентите на одделението во Струга:marija.ugrovaristeska@fon.edu.mk

За студентите на одделението во Струмица: vasil.nikovski@fon.edu.mk

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на тел.:

Афрула Маленкова: 02/2445606  (од 10 до 14 часот).

Сејхан Асоска:  02/2445514  (од 10 до 14 часот).

Телефон - пулт за информации: 022 445 555.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?