Одбрана на Специјалистички труд на Маријана Додевска

Почитувани,

На ден 15.05.2020 во 19:00 часот, на платформата Microsoft Teams, е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на студентот Маријана Додевска со наслов „Профитабилност и ризици во банкарското работење во Република Северна Македонија”, ментор проф. Д-р Саво Ашталкоски.

Сите заинтересирани да ја следат одбраната, треба да го пополнат следниов формулар: https://docs.google.com/forms/d/1KrbdUQVbABFTeiKPGn0-2quc8c92-8QtusOm8tsDwYo/edit?usp=drivesdk

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?