Одбрана на специјалистички труд - кандидат Маја Димитриева Миленовиќ, датум: 16.06.2020 , време: 10:30 часот

Одбрана на специјалистички труд

Кандидат: Маја Димитриева Миленовиќ

Почитувани,

На ден 16.06.2020 година во 10:30 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Маја Димитриева Миленовиќ со наслов: “Модели на стратешко управување на човечки ресурси во компанијата Apple”, под менторство на  Доц. д-р Силвана Јовческа.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до silvana.jovcheska@fon.edu.mk најдоцна до 15.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?