Одбрана на специјалистички труд - кандидат Арѓенд Муареми, датум: 17.06.2020 , време: 14:00 часот

Одбрана на специјалистички труд

Кандидат: Арѓенд Муареми

Почитувани,

На ден 17.06.2020 година во 14:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Арѓенд Муареми со наслов: “Преглед на инситуционалните решенија за безбедносна политика”, под менторство на проф. д-р Назми Маљичи.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 16.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?