Одбрана на магистерски труд - кандидат Мирсад Абаз, датум: 29.06.2020, време: 14:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Мирсад Абаз

Почитувани,

На ден 29.06.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Мирсад Абаз со наслов: “Регионална соработка во безбедносните политики на Република Северна Македонија со соседите”, под менторство на  проф. д-р Назми Маљичи   .

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 28.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?