Одбрана на магистерски труд - кандидат Сара Велковска, датум: 22.06.2020, време: 14:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Сара Велковска

Почитувани,

На ден 22.06.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Сара Велковска со наслов: “Регионална соработка на Република Северна Македонија со соседните земји во безбедносните политики согласно стандардите на НАТО”, под менторство на  проф. д-р Назми Маљичи.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 21.06.2020 година, 16:00 часот.

 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?