Одбрана на магистерски труд - кандидат Хасан Асани, датум: 25.06.2020, време: 15:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Хасан Асани

Почитувани,

На ден 25.06.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Хасан Асани со наслов:"Нормативните мерки "Парична Казна" во нормативниот систем на РСМ - студиски случај од студиска пракса во основниот суд тетово", под менторство на  проф. др. Митасин Беќири

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до mitasin.beqiri@fon.edu.mk најдоцна до 24.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?