Одбрана на магистерски труд - кандидат Сања Секулоска, датум: 25.06.2020, време: 12:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Сања Секулоска

Почитувани,

На ден 25.06.2020 година во 12 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Сања Секулоска со наслов:" Емоционалното брендирање како начин на комуникација со потрошувачите во XXI век ", под менторство на проф. Д-р Ирена Ашталкоск.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до irena.ashtalkoska@fon.edu.mk најдоцна до 24.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?