Одбрана на специјалистички труд - кандидат Арлинда Емини, датум: 25.06.2020, време: 13:00 часот

Одбрана на специјалистички труд 

Кандидат: Арлинда Емини

Почитувани,

На ден 25.06.2020 година во 13 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Арлинда Емини со наслов:" Организација и функционирање на Оперативно Техничка Агенција (ОТА) ", под менторство на проф. д-р Назми Маљичи    .

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 24.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?