Одбрана на магистерски труд - кандидат Мерсие Рамадани, датум: 30.06.2020, време: 14:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Мерсие Рамадани

Почитувани,

На ден 30.06.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Мерсие Рамадани со наслов:" Интеграција во образованието на децата со посебни потреби врз основа на стандардите на Европската Унија ", под менторство на проф. д-р Назми Маљичи.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mkнајдоцна до 29.06.2020 година, 16:00 часот.

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?