Одбрана на магистерски труд - кандидат Катерина Ивановска, датум: 06.07.2020, време: 10:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Катерина Ивановска

Почитувани,

На ден 06.07.2020 година во 10 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот катерина Ивановска со наслов: "Споредбена анализа на политиките за субвенционирање на земјоделското производство во Северна Македонија и Словенија", под менторство на проф. д-р Никола Поповски.

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nikola.popovski@fon.edu.mk најдоцна до 04.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?