Одбрана на магистерски труд - кандидат Катерина Атанасовска, датум: 02.07.2020, време: 12:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Катерина Атанасовска

Почитувани,

На ден 02.07.2020 година во 12 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Катерина Атанасовска со наслов: "Влијанието на стиловите на водство врз мотивацијата на вработените во организацијата", под менторство на проф. Д-р Ирена Ашталкоска.

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до irena.ashtalkoska@fon.edu.mk најдоцна до 01.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?