Одбрана на магистерски труд - кандидат Саво Илијевски, датум: 01.07.2020, време: 17:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Саво Илијевски

Почитувани,

На ден 01.07.2020 година во 17 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Саво Илијевски со наслов: "Анализа на реформите во правосудниот систем на република македонија, со посебен осврт на специјалното јавно обвинителство", под менторство на доц. д-р Наташа Тодоровска.

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до natasa.todorovska@fon.edu.mk најдоцна до 30.06.2020 година, 15:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?