Одбрана на специјалистички труд - кандидат Џавит Бектеши, датум: 03.07.2020, време: 13:00 часот

Одбрана на специјалистички труд

Кандидат: Џавит Бектеши

Почитувани,

На ден 03.07.2020 година во 13 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Џавит Бектеши со наслов: "Адаптивен модел на корисник во систем на е-здравство со примена на Петри мрежи", под менторство на проф. д-р Ќире Јаќимоски

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до kire.jakimoski@fon.edu.mk најдоцна до 02.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?