Одбрана на специјалистички труд - кандидат Африм Елези, датум: 01.07.2020, време: 13:00 часот

Одбрана на специјалистички труд

Кандидат: Африм Елези

Почитувани,

На ден 01.07.2020 година во 13 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Африм Елези со наслов: "Причинување на штета кај правните лица", под менторство на Доц.д-р Зинета Асани

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до zinet.asani@fon.edu.mk најдоцна до 30.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?