Одбрана на дипломски труд

Одбрана на дипломски труд

Кандидат: Валентина Алаѓозова

Почитувани,

На ден 08.07.2020 година во 12 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Валентина Алаѓозова со наслов: "Споредба на перформанси на MS SQL и Elasticsearch при извршување на прашалници", под менторство на Доц.д-р Ѓорги Какашевски.

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до gorgik@fon.edu.mk најдоцна до 07.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?