Одбрана на дипломски труд - кандидат Беснике Османи Речи, датум: 09.07.2020, време: 09:00 часот

Одбрана на дипломски труд

Кандидат: Беснике Османи Речи

Почитувани,

На ден 09.07.2020 година во 9 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Беснике Османи Речи со наслов: "Deductive vs. Inductive approach in grammar teaching", под менторство на Виш Лектор м-р Неделкоска Габриела.

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до gabriela.nedelkoska@fon.edu.mk најдоцна до 08.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?