Одбрана на магистерски труд - кандидат Сања Божиновска, датум: 03.07.2020, време: 14:00 часот

Одбрана на магистерскиот труд

Кандидат: Сања Божиновска

Почитувани,

На ден 03.07.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Сања Божиновска со наслов:" Организираниот криминал - сериозна закана за националната безбедност со посебн осврт на РСМ ", под менторство на проф. д-р Назми Маљичи.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 02.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?