Одбрана на магистерски труд - кандидат Умније Азири, датум: 14.07.2020, време: 10:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Умније Азири

Почитувани,

На ден 14.07.2020 година во 10 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Умније Азири со наслов: "Нов минималистички концепт на проектирање на образовен објект во Скопје", под менторство на доц. м-р Арбреша Ибрахими  .

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до arbresha.ibrahimi@fon.edu.mk најдоцна до 13.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?