Одбрана на магистерски труд - кандидат Сања Јованова, датум: 14.07.2020, време: 12:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Сања Јованова

Почитувани,

На ден 14.07.2020 година во 12 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Сања Јованова со наслов: "ПРОЕКТ ЗА МУЗЕЈ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ БЛИЗУ ГЕВГЕЛИЈА", под менторство на вон. проф. д-р Мимоза Клековска.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до mimoza.k@fon.edu.mk (mimoza.klekovska@fon.edu) најдоцна до 13.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?