Одбрана на дипломски труд

Одбрана на дипломски труд

Кандидат: Катерина Атанасоска

Почитувани,

На ден 14.07.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Катерина Атанасоска со наслов: "ШАБЛОНИ ЗА ДИЗАЈНИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНА ЗА ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ ", под менторство на проф. др. Ѓорѓи Какашевски.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до gorgik@fon.edu.mk најдоцна до 13.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?