Одбрана на дипломски труд

Одбрана на дипломски труд

Кандидат: Кристијан Матески

Почитувани,

На ден 14.07.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Кристијан Матески со наслов: "SQL во дистрибуирани компјутерски средини", под менторство на проф. др. Ѓорѓи Какашевски.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до gorgik@fon.edu.mk најдоцна до 13.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?