X
press enter »
MK
EN

СООПШТЕНИЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПЛАТАТА  ЗА СЕПТЕМВРИСКАТА   ИСПИТНА СЕСИЈА  ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 13.08.2012 ДО 18.08.2012 ГОД.
ЗА ИСПИТ ОД АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОД. СЕ УПЛАТУВА 630,00 ДЕН. ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ИСПИТ ОД ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ СЕ УПЛАТУВААТ 1510,00 ДЕН.
ЛОГИРАЊЕ И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД20.08.2012ДО 27.08.2012ГОД.
СЕПТЕМВРИСКАТА  ИСПИТНА СЕСИЈА  ЌЕ СЕ ОРГАНИЗИРА  ОД 29.08.2012ДО 14.09.2012ГОД.
ПРИ ПОЛАГАЊЕТО НА  ИСПИТОТ СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ДА ГИ НОСАТ СО СЕБЕ УПЛАТНИЦИТЕ ЗА ТАКСЕНИ МАРКИ. СЕКОЈА УПЛАТА ЗА ТАКСЕНА МАРКА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШИ НА ПОСЕБЕН ОБРАЗЕЦ ПП 50.
НАПОМЕНА:
СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШАЛЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОД. ИСПИТИТЕ  ГИ ПРИЈАВУВААТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.