Одбрана на дипломски труд - кандидат Камелија Колевска, датум: 27.07.2020, време: 10:00 часот

Одбрана на дипломски труд

Кандидат: Камелија Колевска

Почитувани,

На ден 27.07.2020 година во 10:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Камелија Колевска со наслов: "Познавањето на странски јазици како предуслов за селекција на вработени во компанијата „ КОКА-КОЛА “ ", под менторство на Доц. д-р. Силвана Јовческа

 

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до silvana.jovcheska@fon.edu.mk најдоцна до 26.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?