Одбрана на дипломски труд - кандидат Габриела Милошевиќ, датум: 30.07.2020, време: 09:30 часот

Одбрана на дипломски труд

Кандидат: Габриела Милошевиќ

Почитувани,

На ден 30.07.2020 година во 09:30 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Габриела Милошевиќ со наслов:" Ефектот на електронските ресурси врз изучувањето на англискиот јазик кај француски деца на возраст од 3 до 6 години", под менторство на проф. д-р Ана Лазарова.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до ana.lazarova-nikovska@fon.edu.mk најдоцна до 29.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?