Одбрана на магистерски труд - кандидат Маја Ташева Битковска, датум: 21.07.2020, време: 16:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Маја Ташева Битковска

Почитувани,

На ден 21.07.2020 година во 16:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Маја Ташева Битковска со наслов: "Проблемот на невработеноста во земјите на транзиција – примерот на Република Македонија ", под менторство на проф. д-р Нано Ружин.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nano.ruzin@fon.edu.mk најдоцна до 20.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?