Одбрана на магистерски труд - кандидат Игор Димитровск, датум: 27.07.2020, време: 10:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Игор Димитровск

Почитувани,

На ден 27.07.2020 година во 10:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Игор Димитровск со наслов: "Перспективи за развој на економиите со влезот во еу, со посебен осврт на Република Словенија, Република Бугарија и Република Северна Македонија", под менторство на виш научен соработник. д-р Мирјана Матовска .

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до mirjana.matoska@fon.edu.m најдоцна до 26.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?