Одбрана на магистерски труд - кандидат Земри Зенделов, датум: 02.09.2020, време: 14:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Земри Зенделов

Почитувани,

На ден 02.09.2020 година во 14:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Земри Зенделов со наслов: "Политички развој во Република Северна Mакедонија и Охридскиот договор - 2001 – 2019  година (Zhvillimet politike në Republikën e Maqedonisë së veriut dhe Marëveshja e Ohrit - 2001 – 2019)", под менторство на Проф. Др. Назми Маљичи.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 26.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?