Одбрана на специјалистички труд, Кандидат: Дарко Јаќимоски

Одбрана на специјалистички труд

Кандидат: Дарко Јаќимоски

 

Почитувани,

 

На ден 09.11.2020 година во 12 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Дарко Јаќимоски со наслов АНАЛИЗА НА ЗРАЧЕЊЕТО НА БАЗНИТЕ СТАНИЦИ КАЈ 5Г МОБИЛНИТЕ МРЕЖИ под менторство на доц.д-р Маја Саревска.

 

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана треба да испратат порака до sarevska74@gmail.com maja.sarevska@fon.edu.mk,  најдоцна до 08.11.2020 до 16.00 часот. 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?