Соопштение од в.д. Ректор Проф. д-р. Љубомир Фрчкоски

Почитувани студенти,

Официјалниот распоред за првиот семестер е објавен на веб страната на Универзитетот.

Ви напоменувам да се придржувате до истиот.

Согласно распоредот ќе може да се полагаат колоквиуми и испити.

в.д. Ректор

Проф. д-р. Љубомир Фрчкоски

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?